Skrattgympa

Här erbjuder vi: 
Glädje och lustfylld träning i form av skrattgympa
Avslappning med djupmassage och Reiki
Sömn med Sömnstyrka


Med skrattgympan hittar vi lusten, stärker vår kropp fysiskt och mentalt med hjälp av diafragman, den stora andningsmuskeln. Centralt belägen hjälper den att stabilisera bål och skuldra vilket ger oss bättre kroppshållning och mindre belastningsskador. Djupandningen förbättras samtidigt som blodtrycket tenderar att sjunka. Matsmältningen förbättras. Signalsubstansen serotonin frigörs vilket leder till vi mår bättre mentalt. Det sägs att 30 minuters skrattande ger likvärdig blodcirkulation som 45 minuters workout. Ett gott skratt förlänger livet!

Huvudet på skaft, bättre kroppshållning mer plats för inspiration och glädje

Andningen är djupare, hjärtat och magen mår bra, vilket ger en balanserad kropp.


 

Övningar har ett mindfulness tema i hur vi hantera olika känslolägen i våra relationer och därmed förbättrar vår kommunikation. Vi rensar vår hårddisk, blir mer flexibel och snabbare i tanken.

Ett stillasittande liv gör att vi blir stela, blodcirkulationen försämras, vi kan lätt fastna i tankar, föreställningar och inte komma till handling på grund av rädslor. När vi skrattar pumpar blodet runt i hela din kropp och du vitaliseras.

Skrattet hjälper också att komma närmare våra känslor. Skratt och även gråt ligger känslomässigt nära varandra, båda känslorna är frigörande och livsbejakande. Att våga lyssna inåt är en väg till bättre självkänsla. Vår styrka hittar du i magen. Självförtroendet sitter i huvudet, något du lätt kan tappa.  I åldrandet försämras våra fem sinnen, genom att våga stimulera våra sinnen blir vi mer levande. För att utveckla våra sinnen krävs närvaro, vilket även gäller för bra kommunikation, t. ex. när vi skrattar är vi närvarande.

photo-1527707471127-c3ad5ea438d2

Kontakt